top of page

כשהגודיז מגיעים עד אלייך, במה תבחרי?

שעתיים מלאות פניני גודיז והארה ממרלין הקוסם, הכוהנת הגדולה והדרקון האדום.

 

הקלטת שמע מפגש טרינטי

 

החודש נפרוש את מפת האנרגיה לחודש מאי 2023

הנותנת זרקאור של אור להמשך דיטוקס מהסיסטם שלך ודיוק הדרך שלך על ידי הצבת גבולות ברורים ובריאים.

זהו מרחב בשבילך לבדוק ולהדהד בדרך מדויקת איפה את משקיעה את האנרגיה שלך ובאיזה צורה.

 

במפגש הזה נתרגל:

1. השקעת אנרגיה חידוד הגנרטור ואקטיבציה לתדר גבוהה.

2. תרגיל הלהבה- ניצוצות בהירות ודיוק.

3. הגרסא הטובה ביותר שלי.

4. תרגול התהוות והתנעה.

 

זה החודש שלך להתחיל ליצור את הרשת האנרגטית שתומכת בך ובניצוצות היצירה שלך.

אפשרי לקיים הפרדה אנרגטית התומכת בך מהתערבבות ומגבירה את האנרגיה שלך.

 

שיהיה מסע מחדד ומטפח אנרגיות של רווחה ושגשוג!

גבולות או לא להיות

330.00 ₪מחיר

    עוד גודיז מעניינים

    bottom of page