top of page

כשהגודיז מגיעים עד אלייך, במה תבחרי?

שעה ו-25 דקות של מסע אנרגטי אשר יסייע לך להשתחרר מלופים אנרגטיים ותודעתיים ולהתחבר להזנה המדויקת לך.

 

הקלטת שמע מפגש פרספקטיבה אוקטובר 2023

 

החודש נפרוש את מפת האנרגיה לחודש אוקטובר 2023

הנותנת זרקאור לתנועה של צורות ומבנים חדשים המבקשים להיכנס אל התמחות האור שלנו. מרחב בו נאפשר ליצור ארגון מחדש לשחרר את מה שלא מיטיב ולמשאב את עצמנו עם מה שתואם תדר לדרכנו.

 

התנועה האנרגטית של חודש אוקטובר ממשיכה את העמקה בעיסוק התמחויות ביטויי האור שלנו בעולם.

 

זהו מרחב התנועה האנרגטית והתודעתית שלך להתחברות אל צורות ומבני האור המדויקים לדרכך הייחודית

 

במפגש הזה נשוחח ונתרגל:

1. טורוס השנאי- תהליך הוצאה של מה שלא מיטיב ולמשאב את השדה עם מה שכן מיטיב עימי.

2. תרגול נוכחות בכאן ובעכשיו.

3. לדעת את עצמך- התמזגות סינרגטית

4. ניקוי תאי זיכרון.

5. העלאות והורדות- תהליך שדרוגים רב מימדי

 

זה החודש שלך לסדר ולשחרר את הישן והמעמיס על המערכת ולארגן מחדש את הצורות והמשאבים שיתמכו בך בהתמחות האור.

 

אפשרי להיות בקליטה ובשידור מזוכך של האנרגיה והתודעה שאת מבקשת לנכוח בה.

 

שיהיה מסע התפתחותי מלא בשדרוגים קלים ומאווררים!

פרספקטיבה אוקטובר 2023

250.00 ₪מחיר

    עוד גודיז מעניינים